Translate Apologies To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'polëxhi] n 1. ndjesë, shfajësim. 2. mbrojtje, apologji. 3. fig. gjëpogjë; surrogat


kërkesat për fajle; justifikimet


Translate the Engels term apologies to other languages