Translate Apologize To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
alibi
defend
espouse
excuse
express regret
justify
plead guilty
plead ignorance
reform
repent
take back
think better of
vindicate

kërkoj faljeapologize, -ise [ë'polëxhaiz] vi. shfajësohem, kërkoj të falur; you must apologize to your sister duhet t'i kërkosh të falur motrës

kërkoj falje


Translate the Engels term apologize to other languages