Translate Appalled To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal



[ë'po:ld] adj. i mërzitur, i neveritur, i pështirosur, që ndien krupë
[ë'po:l] vt. frikësoj, tmerroj; trondis; pështiros, kail krupë


tmerruar


Translate the Engels term appalled to other languages