Translate Apparent To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

i dukshëm


[ë'pærënt] adj. 1. i dukshëm, i qartë evident. 2. në dukje, i jashtëm; in spite of her apparent indifference megjithë mospërfilljen e saj në dukje

adj. i dukshëm; i qartë


Translate the Engels term apparent to other languages