Translate Appeals To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'pi:l] n., v. -n. 1. drejt. apelim
2. thirrje; an appeal for help një thirrje për ndihmë
3. tërheqje, joshë; this sort of music has lost its appeal kjo lloj muzike nuk më tërheq më
4. lutje; with a look of appeal on her face me një pamje lutëse
-vi. 1. bëj thirrje; i drejtohem dikujt. 2. apeloj. 3. tërheq, bëj për vete. 4. lutem


kërkon,
thirrjet


Translate the Engels term appeals to other languages