Translate Appended To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'pend] vt. bashkangjit; shtoj; append a clause to a treaty i shtoj një nen një traktati


shtuar, modifikuar


Translate the Engels term appended to other languages