Translate Appetizers To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['æpëtaizë:] n. 1. aperitiv. 2. meze (Amer. appetizer)

(MEZE f. sh. 1. gjell. Ushqim i thatë me gjëra të kripura, si qofte, djathë, sallam, mëlçi, ullinj, vezë të ziera, sallatë etj., që shtrohet e hahet gjatë pijes, zakonisht para buke.
Meze e përzier. Një pjatë meze. Ia shtroi me meze e me raki. Pinte pa meze. 2. Gjella më e mirë, gjellë e shijshme; pjesa më e mirë e më e zgjedhur e një ushqimi, e një pijeje etj. Mezja e gjellës (e mishit). Mezja e duhanit (e rakisë). 3. Karremi që vihet në grep për të zënë peshkun. 4. fig. bised. Pjesa më e mirë e më e zgjedhur e njerëzve. Mezja e vendit (e shtëpisë, e qytetit). Mezja e rinisë (e burrave). 5. fig. Lezeti, kripa e diçkaje. Mezja e muhabetit.)


që shton oreksin; meze.


Translate the Engels term appetizers to other languages