Translate Appointment To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

takim; emrim; punësim


[ë'pointmënt] n. 1. takim; 2. emërim, caktim (në një detyrë) 3. ofiq, punë. 4. pl. orendi; pajisje.

break an appointment nuk vij në takim
make an appointment with sb lë takim me dike
keep an appointment vij në kohë në takim


shkurtim i appointment

takim


Translate the Engels term appointment to other languages