Translate Appreciates To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'pri:shieit] v 1. çmoj; vlerësoj; we really appreciate your contribution e vlerësojmë së tepërmi kontributin tuaj. 2. i rritet vlera; this land will appreciate very soon këtij trualli do t'i rritet vlera shumë shpejt


vlerëson


Translate the Engels term appreciates to other languages