Translate Apprehensive To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[æpri'hensiv] adj 1. i shqetësuar; i paqetë (për diçka); i frikësuar. 2. që kupton/mëson shpejt


i kapshëm; i kuptueshëm


Translate the Engels term apprehensive to other languages