Translate Appropriate To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

i përshtatshëm; përkates; përvetsoj


[ë'proupriit] v.,adj. -adj. 1. përvetësoj. 2. caktoj, vë mënjanë./-adj. i përshtatshëm; sports clothes are not appropriate for a wedding veshja sportive nuk është e përshtatshme për dasëm.

i/e përshtatshëm


Translate the Engels term appropriate to other languages