Translate Appropriating To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'proupriit] v.,adj. -adj. 1. përvetësoj. 2. caktoj, vë mënjanë./-adj. i përshtatshëm; sports clothes are not appropriate for a wedding veshja sportive nuk është e përshtatshme për dasëm.


duke ju përshtatur


Translate the Engels term appropriating to other languages