Translate Approve To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
okay
autograph
breathe
countersign
display
express
favor
grant
involve
like
mark
notarize
put up with
rubber-stamp
sustain
tolerate
uphold
vise
wink at

aprovoj; miratoj


[ë'pru:v] vt. 1. miratoj, aprovoj. 2. pëlqej; kam mendim të mirë; I don't approve of him ai nuk më pëlqen

f. aprovoj; mbështes; pohoj; miratoj; konfirmoj


Translate the Engels term approve to other languages