Translate Apt To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[æpt] adj 1. i prirur (to); që ka gjasë (për). 2. i zgjuar, me dhunti, i aftë. 3. me vend; an apt remark vërejtje me vend


shkurt. apartament


Translate the Engels term apt to other languages