Translate Archbishop To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[a:ç'bishëp] n. kryepeshkop

(KRYEPESHKOP m. sh. fet. Titull më i lartë se ai i peshkopit në hierarkinë kishtare; i pari i peshkopëve që mban këtë titull dhe që ka nën drejtimin e vet disa peshkopë (në vendet ku vepron kisha e krishterë); kryetari i kishës ortodokse.)


arqipeshkop


Translate the Engels term archbishop to other languages