Translate Area To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
art
bulk
curriculum
domain
extent
forte
ground
humanities
lot
minor
nothingness
outer space
pursuit
quarter
round
surface
type
volume
width
yard
zone

sipërfaqe; zonë; rajon


['eërie] n 1. hapësirë. 2. sipërfaqe (dhome, kopshti etj). 3. rajon, zonë, territor.
desert areas of North Afrika zonat e shkreta të Afrikës Veriore
4. fig. lëmë, fushë
the area of finance sfera e finances
area code n. prefiks (telefonik i një qyteti, rajoni)
the area code of Gostivar is 042 prefiksi i Gostivarit është 042

sipërfaqja


Translate the Engels term area to other languages