Translate Argot To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
babble
gobbledygook
cryptogram
double Dutch
jumble
lingo
mumbo jumbo
noise
phraseology
slang
vulgar language

['a:gou, 'a:gët] n. zhargon

(ZHARGON m. sh. gjuh. E folme e një shtrese të ngushtë shoqërore ose e një grupi njerëzish të një profesioni, e cila ka shumë fjalë e shprehje të veçanta, profesionale ose të huaja, të panjohura a të krijuara posaçërisht etj. dhe nuk kuptohet lehtë ose nuk kuptohet fare nga shtresat e tjera shoqërore. Zhargon profesional. Zhargoni i oborrit mbretëror (i aristokracisë). Zhargoni i mjekëve (i piktorëve, i studentëve, i bojaxhinjve).)Translate the Engels term argot to other languages