Translate Aristocrat To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
blue blood
armiger
count
duke
esquire
grandee
hidalgo
lord
marquis
nobleman
peer
swell
thoroughbred
viscount

['æristëkræt] n. aristokrat

(ARISTOKRAT m. sh. 1. Pjesëtar i shtresës së fisnikëve, ai që bën pjesë në aristokracinë e vendit. Shtresa e aristokratëve. Qëndrim prej aristokrati. keq. qëndrim përbuzës ndaj masave punonjëse. 2. Njeri i shtresës së privilegjuar të një klase ose të një grupi shoqëror.)Translate the Engels term aristocrat to other languages