Translate Arithmetic To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

aritmetik


[ë'rithmëtik] n.,adj. -n. aritmetikë /-adj. aritmetik

(ARITMETIKË f. 1. Pjesë e matematikës, që studion vetitë e thjeshta të numrave dhe veprimet me ta. Aritmetika racionale. Katër veprimet e aritmetikës. Rregullat e aritmetikës. Mësuesi i aritmetikës. Libri i aritmetikës. Detyra aritmetike. Fletore aritmetike. 2. Lëndë mësimore që jep njohuritë e kësaj shkence në shkollë; bised. teksti që përmban këto njohuri. Libri i aritmetikës. Mësuesi i aritmetikës.)


arithmetikë


Translate the Engels term arithmetic to other languages