Translate Armored To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
armor-plated
curtained
enwrapped
floored
housed
ironclad
loricated
muffled
obscured
paved
swathed
tented
under cover
veiled
wrapped

armatosur


['a:më:d] adj. i koracuar, i blinduar

armo(u)red car ['a:më:d] autoblindë
armo(u)red vehicle ['a:më:d 'vi:ëkël] autoblindë; automjet i blinduar
armo(u)red personnel carrier ['a:më:d ,pë:së'nel 'kærië:] transportues i blinduar (për transportimin e ushtarëve) ['a:më:] n 1. parzmore. 2. usht. koracë. 3.mjete të koracuara/të blinduara. 4. forca të blinduara.

(PARZMORE f. sh. hist. Veshje prej metali, e gjatë deri në brez, që mbronte luftëtarët në kohët e vjetra gjatë ndeshjeve me armë të ftohta. Parzmore çeliku. Veshi parzmoren. I shpoi parzmoren.)

mbrojtur, blinduar


Translate the Engels term armored to other languages