Translate Aromatic To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['ærou'mætik] adj., n. -adj. erëkëndshëm, aromatik, i mermë./-n. erëz


aromatik


Translate the Engels term aromatic to other languages