Translate Around To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

rrotull


[ë'raund] prep.,adv. -prep. rreth, përreth; around the world rreth botës
-adj 1. rreth, përreth
look around vështroj përreth
he has been around a lot ai është njeri i bredhur
2. nëpër; andej-këtej
we walked around to see the town brodhëm andej-këtej për të parë qytetin
3. diku pranë
wait around a while rri këtu rrotull një copë herë
4. mbrapa, mbrapsht
turn around! kthehu mbrapsht!

around-the-clock [ë'raunddhëklok] adj. njëzetekatërorësh, gjatë ditës e natës, gjithë ditën e gjithë natën


rreth


Translate the Engels term around to other languages