Translate Arrangement To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[ë'reinxhmënt] n 1. rregullim; vendosje (e orendive etj)
2. masa, plane, përgatitje; make arrangements for a holiday bëj përgatitje për pushimet
3. ujdi; marrëveshje; come to an arrangement over expenses merremi vesh për shpenzimet
4. muz. aranzhim


rregullim


Translate the Engels term arrangement to other languages