Translate Arrives To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalmbrrin


[ë'raiv] vi 1. arrij, mbërrij; arrive in harbor mbërrin në port. 2. vij, lind; her baby arrived yesterday foshnja i lindi dje. 3. ia dal mbanë, kam sukses; arrive at a) përfundon në; b) vij në (mendimin); c) arrij (përsosuri); d) biem në ujdi (për një çmim).

arriti


Translate the Engels term arrives to other languages