Translate Arrogant To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

arrogant; mëndjemadh


['ærëgënt] adj. arrogant

(ARROGANT mb. 1. Që sillet a që vepron me arrogancë, që është i vrazhdë, fyes e përbuzës; që shpreh arrogancë. Njeri arrogant. Qëndrim (ton) arrogant. Sjellje arrogante. 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.) ['apish] adj. gj.fol. i fryrë, hundëpërpjetë; arrogant; get uppish with sb e shikoj dike nga lar tposhtë.


arrogant


Translate the Engels term arrogant to other languages