Translate Artery To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
avenue
byway
cul-de-sac
driveway
expressway
freeway
gallery
highway
intersection
junction
lane
motorway
overpass
portico
row
superhighway
turnpike
underpass
venule

['a:tëri] n 1. arterie 2. rrugë/linjë kryesore

(ARTERIE f. sh. 1. anat. Enë gjaku që del nga zemra dhe shpërndan gjakun e pastër në gjithë pjesët e trupit. Arteria e mushkërive. 2. fig. Rrugë e rëndësishme, vijë kryesore për komunikimin, për shpërndarjen e energjisë, të ujit etj.; degëzim i një organizmi ekonomik, shoqëror, politik etj., me anë të të cilit zhvillon veprimtarinë e vet. Arterie kryesore (e rëndësishme). Arterie elektrike (ujore). Arteriet e minierës. Arteriet e shoqërisë (e ekonomisë))


arterie


Translate the Engels term artery to other languages