Translate Ash To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
ashes
brand
coke
dross
embers
fumes
grounds
loess
moraine
offscum
precipitation
reek
sullage


ash I [æsh] n. bot. frashër
ash II [æsh] n. hi; burned to ashes shkrumb e hi

(FRASHËR m. sh. bot. Dru ose shkurre pylli me gjethe të gjata e të dhëmbëzuara dhe me degë të trasha, që e ka lëndën të bardhë, të fortë e pa nyja dhe përdoret për të bërë vegla të ndryshme ose për zjarr. Frashër i bardhë (i zi). Frashër mali (fushe). Frashër uji. Sfurk (heshtë) frashri.)


hi; pluhur


Translate the Engels term ash to other languages