Translate Asleep To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

në gjumë


[ë'sli:p] adv.,adj. -adv. në gjumë; fall asleep bie në gjumë./-adj. 1. në gjumë; be fast asleep jam top në gjumë. 2. i përgjumur. 3. i mpirë. 4. i vdekur.

në gjumë


Translate the Engels term asleep to other languages