Translate Aspired To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ës'paië:] vi. aspiroj, dëshiroj, përpiqem (të arrij); aspire to fame kërkoj të fitoj fame


frymëzuar; frymëzova


Translate the Engels term aspired to other languages