Translate Assemblies To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'sembli] n 1. mbledhje; in open assembly në mbledhje të hapur
2. pol. kuvend; asamblë; constituent assembly asamble kushtetuese
3. tek. montim
4. usht. sinjal grumbullimi
assembly line [ë'sembli lain] n. linjë montimi


mbledhjet; asambletë


Translate the Engels term assemblies to other languages