Translate Assigned To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalcaktuar


[ë'sain] vt 1. jap, caktoj (detyra etj)
2. fiksoj, përcaktoj (datën)
3. emëroj, caktoj
4. drejt. i kaloj, jap, transferoj (pronë, të drejta)
5. i jap, i atribuoj (një kuptim etj); these rooms have been assigned to us këto dhoma na janë caktuar neve

caktuar


Translate the Engels term assigned to other languages