Translate Assortment To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
assuage
batch
culling
ease
farrago
grouping
hotchpotch
jumble
lot
mollify
olla podrida
propitiate
relax
sweeten
triage
variety

lloj; seleksion


[ë'so:tmënt] n. asortiment, lloj

(ASORTIMENT m. sh. 1. Lloj i një prodhimi ose i një malli sipas madhësisë, formës, cilësisë, përdorimit etj. Asortimente të reja. Asortimente enësh (gjellësh...). Shtimi (zgjerimi) i asortimenteve. Ndaj në asortimente. 2. vet. nj. përmb. Tërësia e llojeve të prodhimeve ose të mallrave, që nxjerr një ndërmarrje. Plani i asortimenteve. Plotësimi si asortiment. 3. Madhësia, forma, cilësia etj. e një prodhimi ose e një malli, e përcaktuar sipas një standardi; përfshirja e një prodhimi ose e një artikulli në një lloj të caktuar. Prodhim sipas asortimentit. Përcaktoj asortimentin.)

asortiment, lloj, varietet


Translate the Engels term assortment to other languages