Translate Assumes To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'sju:m] vt 1. marr (përsipër); assume office marr detyrën
2. pranoj si të vërtetë; supozoj; assume sb's innocence/sb to be innocent/ that he is innocent e pranoj/e quaj dike të pafajshëm
3. marr (pamjen), pretendoj; assume a look of innocence marr pamjen e një të pafajshmi


supozon; merr me mëndje


Translate the Engels term assumes to other languages