Translate Assure To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

siguroj


[ë'shuë:] vt 1. siguroj; bind. 2. garantoj. 3. gjej, siguroj; assure permanent happiness siguroj lumturi të përhershme. 4. siguroj jetën etj.

premtoj; siguroj


Translate the Engels term assure to other languages