Translate Assured To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

siguruar


[ë'shuë:d] adj. 1. i sigurt. 2. i siguruar [ë'shuë:] vt 1. siguroj; bind. 2. garantoj. 3. gjej, siguroj; assure permanent happiness siguroj lumturi të përhershme. 4. siguroj jetën etj.

premtuar; siguruarë premtova; sigurova


Translate the Engels term assured to other languages