Translate Assuring To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'shuë:] vt 1. siguroj; bind. 2. garantoj. 3. gjej, siguroj; assure permanent happiness siguroj lumturi të përhershme. 4. siguroj jetën etj.


duke premtuar; duke siguruar


Translate the Engels term assuring to other languages