Translate Astonishment To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'stonishmënt] n. habi, mahnitje; to my astonishment për habinë time të madhe


habi, suprizë


Translate the Engels term astonishment to other languages