Translate Atlas To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['ætlës] n 1. atlas gjeografie. 2. anat. atlas, arrëz e qafës.

(ATLAS I m. sh. Përmbledhje hartash gjeografike; përmbledhje hartash, pasqyrash, skicash, grafikësh etj. me të dhëna për një fushë të shkencës. Atlas gjeografik. Atlas botanik. Atlas gjuhësor (dialektologjik). Atlasi i botës. Atlasi i anatomisë.)


atlas


Translate the Engels term atlas to other languages