Translate Atmosphere To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

atmosferë


['ætmësfië:] n 1. atmosferë. 2. ajër. 3. fig. atmosferë; ambient; I can't stand atmospheres nuk e duroj dot ambientin armiqësor.

(ATMOSFERË f. 1. Masë ajri që mbështjell Tokën dhe disa trupa të tjerë qiellorë. Atmosferë e lartë (e ulët). Atmosfera e Tokës. Shtresat e atmosferës. Lagështia e atmosferës. Ftohja (ngrohja) e atmosferës. 2. Ajri i një vendi, ajri që thithim në një hapësirë. Atmosferë e rëndë. Prish atmosferën. 3. fig. Ajo që na rrethon, kushtet në të cilat jetojmë ose zhvillohet një veprimtari, rrethanat që ndikojnë mbi diçka; mjedis. Atmosferë e ngrohtë (miqësore). Atmosferë e shëndoshë (e gjallë). Atmosferë revolucionare. Atmosfera politike. Atmosferë pune (lufte). Atmosferë gëzimi (feste). Ngroh (përmirëson) atmosferën. Helmon atmosferën. 4. sh. ~Ë, ~ËT fiz., tek. Njësi matëse e trysnisë së gazeve dhe të lëngjeve, e barabartë me trysninë e një kilogrami në një sipërfaqe prej një centimetri katror.)

atmosferë


Translate the Engels term atmosphere to other languages