Translate Atoms To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['ætëm] n 1. atom. 2. grimcë, çikë.

blow sth to atoms e bëj copë e çikë diçka
not an atom of truth asnjë grimë të vërtete
atom bomb ['ætëm bom] n. bombë atomike

(ATOM m. sh. Grimca më e imët e çdo elementi kimik, e cila përbëhet prej bërthamës dhe prej elektroneve. Atom hidrogjeni. Atomi i oksigjenit. Bërthama e atomit. Pesha (struktura) e atomit. Zbërthimi i atomit. Shekulli i atomit. libr. shekulli i njëzetë, kur u zbulua dhe u përdor energjia atomike.)


atome


Translate the Engels term atoms to other languages