Translate Atrocious To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[ë'troushës] adj 1. i egër, mizor. 2. gj.fol. shumë i keq; i ndyrë; atrocious weather mot shumë i keq.


i/e tmerrshëm, djallëzor


Translate the Engels term atrocious to other languages