Translate Attaching To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'tæç] v. 1. i vë, i ngjis; i shtoj, i bashkëngjis
a house with a garage attached shtëpi bashkë me garazh
attached please find bashkëngjitur do të gjeni
2. (oneself to) bashkohem me, futem
3. lidhem; deeply attached to her daughter e lidhur fort me të bijën
4. i jap; attach importance to sth i jap rëndësi diçkaje
5. i bie, i takon; no blame attaches to him atij nuk i bie asnjë faj
6. drejt. mbaj (një shumë parash), marr ligjerisht


duke bashkangjitur; duke bashkuar


Translate the Engels term attaching to other languages