Translate Attachment To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

lidhje; bashkëngjitje


[ë'tæçmënt] n 1. kapje, fiksim; lidhje
2. pjesë shtojcë (e një pajisjeje)
3. dashuri; simpati
4. drejt. a) ndalim, arrestim (personi); b) ndalesë (nga rroga etj)
5. stazh (pune)


shtojcë; bashkesë


Translate the Engels term attachment to other languages