Translate Attain To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
arrive at
blow in
consummate
do the trick
execute
fulfill
get to
hit
knock off
mount the throne
put away
ring in
succeed
turn up
work out

arrij


[ë'tein] v 1. arrij; përmbush, realizoj. 2. kap, arrij, shkoj në.

attain to perfection arrij përsosurinë
attain to man's estate hyj në moshën e burrërisë

arrij; plotësoj


Translate the Engels term attain to other languages