Translate Attainment To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[ë'teinmënt] n 1. zak.pl. arritje, suksese, rezultate. 2. fitim (njohurish); arritje (e lumturisë); përmbushje, plotësim (i shpresave).


arritje


Translate the Engels term attainment to other languages