Translate Attains To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'tein] v 1. arrij; përmbush, realizoj. 2. kap, arrij, shkoj në.

attain to perfection arrij përsosurinë
attain to man's estate hyj në moshën e burrërisë


arrin; plotëson


Translate the Engels term attains to other languages