Translate Attempts To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalorvaten; tentativa


[ë'tempt] n.,v. -n 1. orvajtje, përpjekje; provë; fail at the first attempt dështoj në provën e parë. 2. sulm, atentat (ndaj jetës së dikujt)./-vt 1. orvatem, përpiqem. 2. sulmoj (dikë), i bëj atentat (dikujt).

përpjekjet


Translate the Engels term attempts to other languages