Translate Attic To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['ætik] adj. nënçati

(NËNÇATI f. sh. Pjesa e brendshme e një çatie të pjerrët; dhomë e vogël e rregulluar nën kulmin e një çatie, që merr dritë nga një baxhë. Nënçati e ngushtë. Baxha e nënçatisë. Banonte në një nënçati.)


papafingo


Translate the Engels term attic to other languages