Translate Attractions To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'trækshën] n. 1. tërheqje, rëndesë, force tërheqëse; 2. tërheqje, joshje; gjëra joshëse.

he attraction of the Moon for the Earth tërheqja e Hënës ndaj Tokës
the attractions of a big city gjërat tërheqëse të qyteteve të mëdha


vënde tërheqëse


Translate the Engels term attractions to other languages