Translate Avail To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
assist
break no bones
convenience
doctor
ease
fulfill
good
hold
interest
lend a hand
meet
protect
qualify
revive
suitability
take it
usefulness
value
worth

[ë'veil] v.,n. -v 1. ndihmon, shërben, bën punë; money doesn't avail on a desert island paratë nuk bëjnë punë në një ishull të shkretë. 2. ~ oneself of kap, shfrytëzoj, përfitoj nga (rasti etj)./-n. vlerë, dobi; of no avail pa dobi; to little avail, to no avail pa shumë dobi, më kot.


avantash; ndihmë


Translate the Engels term avail to other languages